Druskininkai - sveikatos šaltinių kurortas

dabar Druskininkuose :

Druskininkai - sveikatos šaltinių kurortas
Jūs esate čia:Žymūs druskininkiečiai»Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
×

Įspėjimas

Klaida įkeliant XML failą

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

 

1924

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 - 1911) - menininkas - kompozitorius, dailininkas, literatas, palikęs įdomų rašytinį palikimą (laiškai, literatūriniai kūriniai), bandęs jėgas fotografijoje.

Gimė Senojoje Varėnoje 1875 metais rugsėjo 22 dieną, pirmas vaikas vargonininko Konstantino Čiurlionio ir jo žmonos Adelės Radmanaitės - Čiurlionienės šeimoje. Po poros metų šeima persikelė gyventi Į Druskininkus. Čia M. K. Čiurlionis augo, čia nupiešė daug paveikslų, parašė muzikos kūrinių, su meile minėjo Druskininkus savo laiškuose. Iki gyvenimo pabaigos nepamiršo tėvų namų.

Pirmas Kastuko muzikos mokytojas buvo tėvas, vėliau mokėsi kunigaikščio M. Oginskio orkestro muzikos mokykloje Plungėje, baigė Varšuvos (1894 - 1899) ir Leipcigo (1901 - 1902) konservatorijas, mokėsi Varšuvos meno mokykloje (1904 - 1905).

Nuo 1907 m. apsigyveno Vilniuje, aktyviai įsijungė į visuomeninį atgimstančios Lietuvos judėjimą, daug kūrė muzikos ir dailės srityse. Organizavo pirmąsias lietuvių dailės parodas, vadovavo chorui, harmonizavo lietuvių liaudies dainas. 1908 ir 1909 m. lankėsi Peterburge, susilaukė platesnio pripažinimo. 1909 metų sausio 1 dieną vedė Sofiją Kymantaitę. Tų pačių metų pabaigoje susirgo gilia depresija. 1911 metų balandžio 10 dieną mirė Pustelnike, netoli Varšuvos, nuo plaučių uždegimo. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.

Didžioji M. K. Čiurlionio kūrinių dalis saugoma Kaune, Nacionaliniame M .K. Čiurlionio dailės muziejuje. 

Nuo 1963 m. Druskininkuose, buvusiuose tėvų namuose, veikia M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus.

Adelbertas Nedzelskis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 - 1911) - lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas. Kurį laiką gyveno ir kūrė Druskininkuose.

Gardino g. 3, tel. (+370 313) 60800 | M.K.Čiurlionio g. 65, tel. (+370 313) 51777 | E-mail: information@druskininkai.lt
LTL LTL

ARR
EUR EUR