Druskininkai - sveikatos šaltinių kurortas

dabar Druskininkuose :

Druskininkai - sveikatos šaltinių kurortas
Jūs esate čia:Žymūs druskininkiečiai»Alfonsas Šuliauskas
×

Įspėjimas

Klaida įkeliant XML failą

Alfonsas Šuliauskas

 

3763

Alfonsas Šuliauskas (1938 03 27 – 2017 10 15) gimė Arminų kaime, Alytaus rajone. Vaikystėje šeima apsigyveno Druskininkuose. Čia baigė vidurinę mokyklą, 1958-1963 studijavo Dailės institute Vilniuje. Po baigimo grįžo ir liko ištikimas šiam miestui.
Nuo 1965 m. A.Šuliauskas sukūrė apie 1,5 tūkst. tapybos darbų ir kelis tūkstančius piešinių. 1975 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą. Pirmoji personalinė A. Šuliausko paroda buvo surengta 1965-aisiais ,,Pušyno" sanatorijoje. Jis surengė daugiau nei 50 personalinių parodų, dalyvavo apie 150 kolektyvinių parodų Lietuvoje ir užsienio šalyse: Japonijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kitose. Parodose eksponavo tapybos, skulptūros, grafikos, taikomosios dailės darbus.
Apie pusšimtis darbų, padovanotų jo ir kitų asmenų, yra Druskininkų miesto muziejaus saugykloje, dažnai eksponuojami kilnojamosiose parodose įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
Menininkas dalyvavo kuriant Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokyklą. 1976-1978 m. buvo šios mokyklos visuomeninis vadovas, dėstytojas. Skaitė paskaitas jaunimui Druskininkų ir kitų miestų mokyklose. Paruošė paskaitų ciklą ,,Įžymiosios pasaulio moterys", o taip pat paskaitas apie Japoniją, Italiją, Graikiją. 1978 m. tapo Lietuvos ,,Žinijos" draugijos nariu. Paskelbė daugybę straipsnių spaudoje kultūros temomis, dalyvavo TV laidose, surinko ir užrašė Druskininkų ir jų apylinkių legendas, sukūrė šia tema pastelių ciklą, parašė knygas ,,Straipsniai apie kultūrą, dailininkus ir jų darbų parodas"; ,,Kelionė akimirkos taku''; ,,Būties žarijos"; ,,Ūlos ašarėla".
A. Šuliausko vardas neatsiejamas ne tik nuo jo kaip dailininko, talentingo dailės pedagogo, meno terapijos seansų „Draugystės" sanatorijoje, M. K. Čiurlionio plenerų organizatoriaus veiklos ir įdirbio: A. Šuliauskas daugelio druskininkiečių yra branginamas kaip Druskininkų kultūros metraštininkas, kultūrinio gyvenimo įvykių vertintojas. Publicistiniai A. Šuliausko tekstai išleisti knygoje „Straipsniai apie kultūrą, dailininkus, jų darbų parodas (2008).

Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė: „Alfonsas Šuliauskas buvo įvairialypių interesų menininkas: talentingas dailininkas, mąstytojas, literatas, meno terapeutas, įžvalgus dailėtyrininkas, atsidavęs pedagogas. Aktyvus, visuomeniškas Lietuvos dailininkų sąjungos narys, žmogus, kuriam buvo ne vis vien, kaip klostėsi dailės reikalai, ne vis vien, kaip gyveno kolegos, visada pilnas geranoriško entuziazmo patarti ir padėti. Alfonsas Šuliauskas visą gyvenimą buvo ištikimas žmogui, gamtai ir sau pačiam. Didelę gyvenimo dalį nugyvenęs sudėtingu istoriniu laikotarpiu, A. Šuliauskas sukūrė daugybę filosofiniu gyliu dvelkiančių kūrinių, kuriuose ieškojo atsakymų į visiems rūpimus bendražmogiškus klausimus: gyvenimo trapumo, amžinybės, meilės, grožio. Dailininkas per daugiau nei penkerius kūrybos dešimtmečius neprarado domėjimosi neišsemiamu vidiniu žmogaus pasauliu ir beribėmis meninio pažinimo galimybėmis. Savitas spalvos pojūtis, kompozicinė darna, gilūs išraiškingi psichologiniai charakteriai, virtuoziškas ekspresyvus potėpis – visa tai įrašė dailininko vardą į dailės istorijos puslapius. Baigęs keramikos studijas, įvairiais kūrybinės biografijos laikotarpiais dailininkas plėtojo piešinio ir akvarelės bei tapybos diapazonus. Visada žavėjęsis spalvų galimybėmis ir jų galia, dailininkas aplinkiniams paliko moters grožį aukštinančius kūrinius, natiurmortus, peizažus, mistinių būtybių ir biblijinių personalijų siužetus ir daugybę piešinių."

Gardino g. 3, tel. (+370 313) 60800 | M.K.Čiurlionio g. 65, tel. (+370 313) 51777 | E-mail: information@druskininkai.lt
LTL LTL

ARR
EUR EUR